Izveštaj o proceni potreba nastalih usled poplava u maju 2014.

Organizacije civilnog društva, okupljene u ad-hoc pokretu Udruženi za Srbiju istražile su potrebe opština i gradova u Srbiji nastale kao posledice poplava u maju 2014. Cilj istraživanja bio je da proceni reakciju sistema državne uprave i lokalnih samouprava na ekstremne događaje poput poplava. Prikupljene su informacije o radu državnih organa na proceni štete, koordinaciji između različitih nivoa vlasti i odnosu […]

Continue reading


PRIHVATNI CENTAR U LAZAREVCU

U petak smo posetili prihvatni centar u Lazarevcu. Uslovi života su prihvatljivi, ali nedostatak političke volje da se (trajno) reši stambeno pitanje ovih građana, to nikako nije. U Sportskom-rekreativnom centru Kolubara u Lazarevcu trenutno boravi 76 osoba, od kojih 20 dece, uglavnom iz mesne zajednice Veliki Crljeni. Iako je ocenjeno da su uslovi u prihvatnom centru […]

Continue reading


DECA U KOLEKTIVNOM SMEŠTAJU

Prenosimo saopštenje Mreže organizacija za decu Srbije – MODS vezano za nejednako dobrog odnosa i uslova smeštaja dece iz poplavljenih područja: Mreža organizacija za decu Srbije – MODS pozdravlja sve napore nadležnih institucija i mnogih volontera koji su se angažovali na pružanju pomoći stanovnicima pogođenim poplavama. Vidno je da su učinjeni mnogi napori kako bi se velikom […]

Continue reading